OM RYBERG

Det hele begyndte i skolens sløjdsal i 1983

Hvorfor en skoledreng finder på at bruge sine fritimer på ekstra arbejde i sløjdsalen i stedet for at ligge på sofaen, er der aldrig rigtig kommet et entydigt svar på. Men siden er der løbet meget vand i åen – og lavet mange lækre løsninger.

Ryberg blev etableret i 2004 på et solidt fundament som både snedker og ingeniør. Foruden den praktiske og teoretiske baggrund ligger der mange års ”hands-on”-erfaring med design, produktion og kreativt arbejde.

Det ligger i DNA´et at bidrage med kreative og håndværksmæssigt lækre løsninger – hver gang. Ryberg designer, udvikler og leverer 100 % unika-løsninger, hvor kun summen af vores fælles kreativitet sætter begrænsningen. Det hele kombineres til ”den fede løsning”.